تبلیغات
مردگان انسان نما - شیعه در نگاه وهابیان

مردگان انسان نما

بیایید دشمن اسلام را بشناسیم

پنجشنبه 1 مرداد 1388

شیعه در نگاه وهابیان

نویسنده: S.s.S   

اگر چه انشقاق شیعه و سنی به تاریخ صدر اسلام و مسئله جانشینی پیامبر (ص) باز می گردد، ولی ابن تیمیه نیز در این جریان نقش مهمی ایفا كرد (1328 و 1263. ت). وی پیشگام جدلیون سنی بود و اعتقادات شیعی را به شیوه ای نظام مند و با شدت تمام مورد انتقاد قرار داد. 

اگر چه انشقاق شیعه و سنی به تاریخ صدر اسلام و مسئله جانشینی پیامبر (ص) باز می گردد، ولی ابن تیمیه نیز در این جریان نقش مهمی ایفا كرد (1328 و 1263. ت). وی پیشگام جدلیون سنی بود و اعتقادات شیعی را به شیوه ای نظام مند و با شدت تمام مورد انتقاد قرار داد.

علمای وهابی با الهام از آثار ابن تیمیه شیوه وی را در اهانت و توهین به شیعیان در پیش گرفتند. بواسطه تبعیت وهابیون از شیوه جدلی ابن تیمیه، انشقاق و اختلاف مردم عربستان و بطور كلی مسلمین جهان عمیق تر شد. در دهه 1950 و 1960 با تلاش علمای برجسته اهل تسنن و شیعه اختلاف شیعه و سنی كمرنگ تر شد و در این رابطه مجموعه نشست هایی در قاهره برگزار شد، در حالی كه علمای وهابی موضع گیری اهل سنت و شیعیان برای مصالحه و سازش را بشدت موردحمله قرار دادند. برخی از علما وهابیت را به عنوان عامل اصلی انشقاق واختلاف در جامعه اسلامی برمی شمارند. برخی دیگر این فرقه راتهدیدی برای اتحاد ملی عربستان و مسلمین سراسر جهان می دانند.دكتر (محمد الباهی) اندیشمند برجسته سنی معتقد است وهابیت شكاف بین شیعه و سنی را عمیق نموده كه این امر تأثیر منفی موضع گیری وهابیون را برمی تاباند. (یان ریچارد) وهابیت را مانع ورادع اصلی همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی برشمرده، حمیدعنایت نیز وهابیت را بزرگ ترین چالش شیعیان از زمان صدر اسلام دانسته است.

موضع سیاسی و دیدگاه وهابیون نسبت به شیعیان در آثار آنان منعكس شده و بواسطه آثار مذكور اختلافات مردم عربستان تشدید شده است. كتاب (تبدید الظلام و تنبیه النیام الی خطر الشیعه و التشیع علی المسلمین و الاسلام ( نوشته یكی از جدلیون برجسته وهابی بنام (ابراهیم الجبهان) كه با هزینه نهادهای دینی وهابی منتشر شد،نمونه ای از این آثار تحریك آمیز است. این كتاب در اواسط دهه 1970منتشر شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 درسطح گسترده در داخل و خارج از عربستان توزیع شد.

تحصیلات نویسنده این كتاب در سطح بسیار پائینی است، وی از یك دانشگاه دینی فارغ التحصیل نشده و هیچ اثر دیگری نیز تالیف نكرده است. با وجود این كتاب وی مورد استقبال جامعه وهابیون قرار گرفت ودر خلال سالهای 1988 1976 نه بار تجدید چاپ شد. هدف اصلی نویسنده نفی و تقبیح شیعیان است. وی در اثر خود ادعا كرده یهودیان درراستای اهداف خود، تشیع را بنیان نهاده اند. (الجبهان) برخلاف مفهوم متعارف رافضی، آنرا به معنای (كسانی كه اسلام را بطور كلی نفی می كنند) تعبیر نموده است. وی تشیع را به عنوان یك نظام عقیدتی مبهم مبتنی بر احادیث فاسد و بی اعتبار و مجموعه ای از اندیشه های باطل و پوچ معرفی كرده است. از نظر وی تشیع مذهب جدیدی است كه از فرقه های مجوس، مسیحیت و یهودیت مشتق شده و این مذهب استبدادی و طاغوتی آفت و بلایی است كه توسط مراكز یهودی وفراماسونری، یاوه گویان، شیادان و احمقان ساخته و پرداخته شده است.آنان كه در مورد كفر و بی ایمانی شیعیان تردید دارند مانند شیعیان،مجوسی اند. در واقع این انگ ها و نسبت های ناروا و بی پایه چیزی جزتكرار تهمت های عالم ضد شیعه مشهور، ابن تیمیه، نیست.
جدلیون سنی و به ویژه وهابیون با الهام از ابن تیمیه همین تهمت ها رانسبت به شیعیان روا داشتند. ( محب الدین الخطیب در مصر و (الهی ظاهر) در پاكستان از جدلیون مشهوری بودند كه ادبیات جدلی وهابی راترویج كردند. وهابیون در اواسط دهه 1950 به منظور ممانعت از مصالحه و سازش شیعیان و اهل تسنن و برای اثبات سازش ناپذیری شیعه وسنی، اثر الخطیب بنام (الخطوط العریضه) را منتشر و توزیع نمودند،زیرا الخطیب در این كتاب تشیع را دینی كاملا متفاوت با اسلام معرفی كرده بود. بدین ترتیب علمای وهابی هر گونه مصالحه و سازش شیعه وسنی را نفی كردند.

الخطیب در این رابطه چنین می گوید: (سازش ناپذیری فرقه های سنی و شیعه از آنجا ناشی می شود كه شیعیان در مورد اصول و مبانی عقیدتی دینی با بقیه مسلمین اختلاف دارند، این امر در موضع گیری علمای شیعه و عقاید و اعمال دینی شیعیان نمود یافته و این وضعیت همچنان استمرار یافته است).

وی به آثار و احادیثی متوسل شده كه دیدگاه شیعیان در رابطه با امكان مصالحه و سازش با اهل تسنن را نفی می كنند. كتاب (الزهراء)، اثرگروهی از علمای شیعه از جمله آثار مذكور است كه نویسنده در آن احادیثی را در مورد بی اعتباری خلافت عمر ذكر نموده است. آنان در اثرمذكور ادعا كرده اند عمر به جنون مقاربت جنسی با مردان دچار بوده است. این حدیث در بحارالانوار، اثر شیخ محمد باقر مجلسی، ازمتكلمین و علمای عصر صفویه (1966 وفات) نیز آمده است. یكی ازعلمای افراطی و تندرو سعودی بنام شیخ بن جبرین، با الهام از الخطیب در این رابطه چنین می گوید: (آنان كه هنوز در مورد رافضی بودن شیعیان تردید دارند، باید اثر الخطیب بنام (الخطوط العریضه) و آثار (احسان الهی ظاهر) و (غفاری) را در مورد رد عقاید و آرای شیعیان مطالعه كنند).

 

 

 

شیخ بن باز، مفتی اعظم عربستان سعودی نیز معتقد است تشیع دینی متفاوت و مجزا از اسلام است و همانگونه كه مصالحه اهل تسنن بایهودیان، مسیحیان و بت پرستان امكانپذیر نیست، سازش شیعیان یارافضیان با اهل تسنن نیز غیرممكن است.

محمد خالد الحراس، از اساتید دانشگاه اسلامی مدینه، در این رابطه می گوید: (وهابیون با شیعیان سازش نمی كنند و چون اختلاف این دوگروه از مبانی و اصول دینی نشأت می گیرد، این مصالحه بی پایه واساس است).

وهابیون بر اختلافات اساسی و بنیادین شیعه و سنی تاكید می كنند ودر آثار ضد شیعی آنان دو مقوله سب و رفض به عنوان مهم ترین موضوعات تحریك آمیز معرفی شده اند. نفی خلفای سه گانه، اصحاب و همسران پیامبر(ص)، به ویژه عایشه دختر ابوبكر و حفصه دختر عمرسب و نفی مشروعیت خلافت خلفای سه گانه رفض نامیده می شود.

در هر حال اینكه آیا علمای وهابی جبهه متحدی را علیه تشیع تشكیل داده اند یا به دو طیف افراطی و میانه رو تفكیك می شوند، برای شیعیان مبهم و حل نشده است. ولی در مورد اینكه وهابیت فرقه ای درونگراست اتفاق نظر وجود دارد، زیرا در تعالیم وهابیون مسلمانان به دوگروه مسلمین واقعی و مسلمین دروغین تقسیم شده اند. وهابیون خود راپیروان حقیقی پیامبر (ص) و فرقه های دیگر سنی، به ویژه شیعیان را به عنوان بدعت گذار و رافضی تلقی می كنند. علمای وهابی جهان را به دوگروه موحدین و مشركین یا بدعت گذاران تقسیم كرده اند. این دسته بندی تعصب آمیز نشان می دهد وهابیون هرگز گرایش های دیگراسلامی را تحمل نخواهند كرد. در كتب، فتاوی و نوارهای سخنرانی آنان، كسانی كه تعالیم وهابیت را نمی پذیرند، در بهترین حالت به عنوان منحرف یا ضاله و در بدترین حالت كافر معرفی شده اند. با اینكه تشخیص علمای وهابی میانه رو از افراطی بسیار دشوار است، می توان گرایشهای مختلف وهابی را از یكدیگر تمییز داد. گروه نخست افراطیون می باشند كه (شیخ بن جبرین، شیخ عبدالمحسن العبیكان، شیخ ناصرالعمر و شیخ الهذیفی) و بسیاری از علمای وهابی از آن جمله اند. جوانان وهابی از این طیف حمایت می كنند و برای حصول اهداف خودشیوه های خشونت آمیز را بكار می گیرند و خاندان سلطنتی سعودی رافاسد و بی لیاقت می پندارند. از نظر آنان مقامات سعودی نباید به شیعیان اجازه دهند اعمال بدعت آمیز خود را بجای آورند و باید آنان رابه قتل برسانند، تبعید و سركوب كنند و یا وادار به ترك عقیده نمایند.یكی از كارگران وهابی شركت نفتی آرامكو عربستان از شیخ بن جبرین پرسید آیا غذا خوردن یك وهابی با كارگران شیعه سر یك میز جایزاست. شیخ بن جبرین پاسخ داد:

(سعی كنید از آنان دوری كنید و جایتان را تغییر دهید، در غیر این صورت با طعنه و كنایه و بی احترامی نفرت خود را نسبت به آنان نشان دهید. شما باید سعی كنید بطلان و كذب بودن عقاید مخرب ومنحرفشان را آشكار كنید و سپس آنان را متقاعد كنید حقانیت مبانی عقیدتی وهابیت را بپذیرند و دست از عقاید موهوم خود بردارند. اگر آنان مقاومت كردند باید به عقوبت خود برسند و كشته شوند).

(بن جبرین) در مورد حكم فقهی مربوط به پرداخت زكات به خانواده های نیازمند شیعه در عربستان خاطر نشان كرد: (علمای وهابی در كتب فقهی خود پرداخت زكات به كفار و بدعت گذاران را منع كرده اندو از آنجا كه روافض جزو كفار محسوب می شوند، نباید زكات به آنان تعلق گیرد).

شیخ ناصر العمر، از سلفی های تندرو مشهور با تاكید بر سازش ناپذیری تشیع و تسنن، بشدت سازش و مصالحه شیعه و سنی را موردحمله قرار داد. وی در این رابطه اظهار داشت : (اختلافات ما با روافض (شیعیان) فقط به مباحث فرقه ای محدود نمی شود. اختلاف ما در موردمسائل بنیادین و اساسی دینی است، نه بخشهایی از دین. در واقع هیچ نقطه مشتركی بین ما و شیعیان وجود ندارد).

(العمر) در پاسخ به همایش گفتگوی مذاهب كه در ژوئن 2003 درریاض برگزار شد از شركت كنندگان خواست روافض (شیعیان) را به اسلام واقعی و پیروی از شیوه اهل سنت دعوت كنند.

وب سایت مشهور وهابیون، خطبه های نماز جمعه مسجدالنبی مدینه را كه به امامت شیخ الهذیفی در سوم مارس 1998 و با حضور رئیس جمهور پیشین ایران، حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی ایراد شد، تحت عنوان (یهودیان، مسیحیان و روافض را از عربستان اخراج كنید) منعكس نمود. (شیخ الهذیفی) با تقبیح و سرزنش حامیان سازش و مصالحه سنی و شیعه تصریح كرد: (چگونه شیعه و سنی می توانند با یكدیگر سازش كنند در حالی كه اهل سنت با تمسك به قرآن و سنت نبوی (ص) دین را زنده نگاه داشته و تكریم نمودند، درحالی كه روافض (شیعیان) بطور علنی به اصحاب پیامبر(ص) اهانت نموده و اسلام را نابود كردند. تا زمانی كه شیعیان عقاید خود را ترك نگویند و به اسلام حقیقی نگروند، ما قدمی به سوی آنان بر نخواهیم داشت. خطر شیعیان برای اسلام بیش از یهودیان و مسیحیان است وهرگز نباید به آنان اعتماد كرد. بنابراین مسلمین باید با نهایت احتیاط باآنان برخورد كنند). علمای سنتگرا، دومین طیف وهابیون بشمارمی روند و علمای نسل قدیم نظیر (شیخ بن باز، شیخ محمد بن عثیمین) و برخی از نئوسلفی ها نظیر (شیخ صفار الحوالی) به این گروه تعلق دارند. علمای سنتی وهابی از جدلیون پیروی می كنند و دیدگاه ها ومواضع خصومت آمیز آنان نسبت به شیعیان از دیدگاههای جدلی نشأت می گیرد، با وجود این گروه مذكور با قتل و اخراج شیعیان از كشور و مجبوركردن آنان به پذیرش وهابیت موافق نیستند، چرا كه این اقدامات به بی نظمی و هرج و مرج می انجامد. از نظر آنان باید شیعیان را به ترك عقایدو اعمال بدعت آمیز ترغیب نمود.

 

 

 

طیف سوم وهابیون كه روشنفكرانی نظیر عبدا... حمید، عبدالله صبیح،عبدالعزیز قاسم و عبدالعزیز الخدر را در بر می گیرد ایده های ترقی خواهانه و سازشكارانه را ترویج می كنند. گرچه حضور این طیف درعرصه دینی و اجتماعی چندان پر رنگ نیست، ولی گرایش مذكور به سرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال (الحمید) مفاهیم حقوق بشر را بر مبنای برداشت و تفسیر متفاوتی از اسلام وهابی اشاعه می دهد. وی معتقد است اسلام بر پایه عدالت و آزادی استوار شده و این دو ركن اساسی در گسترش اسلام نقش عمده ای ایفا نموده اند. الحمیددر این رابطه می نویسد: (امویان و عباسیان عدالت و آزادی را در قلمروخود گسترش ندادند، بلكه برعكس آنان اهل كتاب را از حقوق خودمحروم كردند و اسلامی را كه آنان به مردم تحمیل كردند از وحی و پیامبر(ص) نشأت نمی گرفت. حكومت های عربی و جنبشهای سلفی معاصروارث امویان و عباسیانند و شیوه آنان را در پیش گرفته اند و آنرا اسلام ناب می نامند. حكومتهای كشورهای عربی از این حقیقت غافلند كه دولت های سركوبگر و مستبد سقوط خواهند كرد، زیرا سركوب آزادی برخلاف سرشت بشری است و جنبشهای سلفی نیز فراموش كرده اندهر فرقه ای كه رابطه نزدیك بین اسلام و آزادی و عدالت را به درستی درك نكند از دین الهی منحرف شده است. بدین ترتیب تا زمانی كه آزادی اندیشه و بیان و عدالت وجود نداشته باشد، نهادهای جامعه مدنی شكل نخواهد گرفت. با نقض آزادی های اولیه فردی نظیر سركوب بدعت گذاران (شیعیان)، فضای صلح آمیز جامعه اسلامی درهم شكسته می شود و زمینه برای فرقه گرایی فراهم گردد).

(الحمید) برخی از قدمای سلفی را كه پیروان فرقه های مختلف اسلامی را بدون ادله متقن و تحقیق تكفیر نموده اند بشدت سرزنش نمود. یكی از عملگرایان سلفی و استاد دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود بنام (عبدالله الصبیح) بر اهمیت توده گرایی تأكید می نماید. وی بااستناد به یكی از نظریه های روانشناسی اظهار می دارد: (سرزمین مشترك عامل ایجاد احساسات و عواطف مثبت، نوع دوستی، محبت وصمیمیت بین اعضای گروه های مختلف است، بدین ترتیب احساسات مذكور همزیستی مسالمت آمیز و همگرایی گروه های مختلف را در پی خواهد داشت. حفظ توده ها وظیفه و مسئولیت همگانی و مستلزم روابط وتعاملات مستحكم اجتماعی است و این امر به پلورالیسم منجر می گرددو در نتیجه امكان طرح دیدگاههای مختلف فراهم می شود).

با ظهور نئوسلفی ها پس از حمله عراق به كویت در سال 1990 (شیخ سلمان العوده) به عنوان چهره ای توده گرا در میان وهابیون مطرح شد.وی در مجموعه سخنرانی های خود شیعیان را بشدت مورد حمله قرار دادو آنان را كافر نامید. با این حال پس از آزادی از زندان در سال 1998 به میانه روی گرایش پیدا كرد. وی در ابتدا معتقد بود به علت اختلافات عمیق بین گروه های اسلامی وحدت تحقق نخواهد یافت، ولی پس ازگرایش به میانه روی اذعان كرد می توان مواضع گروه های مختلف را به یكدیگر نزدیك نمود و به وحدت دست یافت. شیخ سلمان در این رابطه می گوید: (بجای طرح و برجسته كردن موضوعات مورد اختلاف، بایدنقاط مشترك بین گروه های مختلف كه تعداد آنها زیاد است مورد تاكیدقرار گیرد).

غالب فرقه های اسلامی در بسیاری از زمینه ها دارای نقاط مشتركند ودین اسلام عامل پیوند گروه های مختلف با یكدیگر است. اگر چه شیخ سلمان فقط گروه های سنی را مد نظر قرار داده ولی عبارت پردازی وسبك بیان وی در این مورد كاملا با لحن اهانت آمیز سلفی ها متفاوت است. یكی از رهبران جنبش اصلاحات در لندن به نام (سعد الفقیه)علت تغییر موضع شیخ سلمان العوده را اینگونه توضیح می دهد: (العوده در این مورد با دیگر سلفی های میانه رو نظیر شیخ عبدالعزیز القسیم بحث و گفتگو كرد، در نتیجه افق فكری وی بسط یافت. اینك العوده به میانه روی، بازاندیشی و گفتگو گرایش پیدا كرده است).

از آن پس شیخ العوده به یكی از چهره های حامی گفتگوی مذاهب تبدیل شد. این گفتمان در سال 2003 و با هدف تسهیل روند مصالحه ملی صورت گرفت. شیخ العوده پس از ترك مواضع پیشین خود از ولیعهدعربستان خواست میانه روی اسلامی را كه با افراط گرایی و تندروی درتعارض است، در پیش بگیرد. وی ترویج و تبلیغ فرهنگ گفتمان را ازطریق رسانه ها و نظام آموزشی خواستار شد

نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 09:12 ق.ظ

You stated this very well!
viagra vs cialis vs levitra cialis 30 day trial coupon cialis canadian drugs cialis generisches kanada cialis prezzo di mercato cialis daily dose generic we recommend cheapest cialis cialis 5mg billiger cialis generico cialis kaufen wo
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:05 ب.ظ

Cheers! An abundance of content.

cialis uk next day only best offers 100mg cialis india cialis 100mg cost cialis 5 mg para diabeticos wow cialis tadalafil 100mg cialis generique cialis 5mg cialis 5 mg scheda tecnica price cialis per pill cialis generico
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis coupon what is cialis cialis kaufen wo order generic cialis online 200 cialis coupon estudios de cialis genricos cialis online napol buy cialis cheap 10 mg cialis lilly tadalafi cialis 20mg preis cf
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:54 ق.ظ

You explained that well!
viagra or cialis cialis kaufen cialis dosage amounts cuanto cuesta cialis yaho look here cialis order on line cialis patentablauf in deutschland cialis mit grapefruitsaft cialis rezeptfrei sterreich cialis farmacias guadalajara acquisto online cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:42 ب.ظ

Reliable knowledge. Appreciate it!
we like it safe cheap cialis cialis 20mg cialis kaufen cialis online napol enter site very cheap cialis trusted tabled cialis softabs only best offers 100mg cialis brand cialis generic chinese cialis 50 mg cialis cost
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:27 ق.ظ

Awesome data. With thanks!
enter site natural cialis buy generic cialis cialis 5mg canadian cialis cialis qualitat cialis qualitat we recommend cheapest cialis cialis kaufen bankberweisung no prescription cialis cheap acheter du cialis a geneve
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:26 ب.ظ

You've made your point!
recommended site cialis kanada try it no rx cialis cialis kamagra levitra generic cialis 20mg tablets cialis name brand cheap cheap cialis cialis cipla best buy acheter cialis meilleur pri cialis herbs sublingual cialis online
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 06:08 ق.ظ

With thanks! Ample advice.

cialis australian price we use it cialis online store cialis prices cialis venta a domicilio precios de cialis generico how does cialis work walgreens price for cialis sublingual cialis online acquistare cialis internet generic cialis with dapoxetine
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:56 ب.ظ

Incredible quite a lot of great info!
how do cialis pills work generic cialis with dapoxetine cialis patent expiration il cialis quanto costa wow look it cialis mexico cialis price thailand look here cialis cheap canada callus il cialis quanto costa cialis from canada
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:41 ق.ظ

Tips clearly used!.
cialis in sconto low dose cialis blood pressure precios cialis peru we recommend cialis info cialis pills in singapore cialis online cialis efficacit cialis alternative we like it cialis price free cialis
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 06:22 ب.ظ

Superb material. With thanks!
cialis 5mg prix cialis 10 doctissimo cialis for daily use cialis cuantos mg hay cialis generique 5 mg cialis uk next day import cialis cialis generico en mexico cialis rezeptfrei sterreich price cialis per pill
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:18 ق.ظ

You said it nicely..
cialis generisches kanada preis cialis 20mg schweiz compare prices cialis uk tadalafil 5mg only best offers 100mg cialis buy cheap cialis in uk wow cialis 20 ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg scheda tecnica safe dosage for cialis
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 06:02 ب.ظ

Amazing information. Thanks a lot!
buying cialis on internet cialis kaufen bankberweisung cialis qualitat cialis generique generic cialis in vietnam dosagem ideal cialis look here cialis cheap canada we recommend cialis best buy cialis flussig cialis coupons printable
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 06:16 ق.ظ

Awesome tips. Appreciate it.
generic cialis with dapoxetine cialis for bph cialis flussig cialis 5 mg para diabeticos price cialis wal mart pharmacy 40 mg cialis what if i take cialis kamagra levitra american pharmacy cialis cialis 20 mg cut in half cialis venta a domicilio
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:59 ب.ظ

You actually reported it well!
cialis lowest price buying cialis on internet cialis tadalafil online cialis 5 mg schweiz cialis pills price each cialis rezeptfrei sterreich acheter cialis meilleur pri cialis canadian drugs trusted tabled cialis softabs cialis dosage recommendations
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:12 ق.ظ

Wow lots of useful material.
cialis pills in singapore tarif cialis france walgreens price for cialis low dose cialis blood pressure cialis purchasing cialis wir preise order cialis from india cialis side effects link for you cialis price cialis price thailand
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:16 ب.ظ

Well spoken certainly! .
cialis kaufen wo cialis daily dose generic rx cialis para comprar low dose cialis blood pressure buy cheap cialis in uk cialis en 24 hora we choice cialis pfizer india compare prices cialis uk are there generic cialis cialis generico in farmacia
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
where to buy cialis in ontario prix de cialis cialis price in bangalore cialis prices in england cialis generique cialis kaufen bankberweisung cialis billig enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg effetti collateral estudios de cialis genricos
buy tadalafil
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:59 ق.ظ

You actually revealed that effectively.
cost of cialis per pill generic cialis tadalafil cialis patent expiration enter site 20 mg cialis cost buying cialis overnight cilas estudios de cialis genricos buy cialis online cheapest achat cialis en itali cilas
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 12:39 ق.ظ

Incredible a lot of beneficial material!
we like it safe cheap cialis cialis generika in deutschland kaufen dose size of cialis tadalafil 5mg precios cialis peru buy cheap cialis in uk how does cialis work when can i take another cialis cialis et insomni cialis pills boards
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:11 ب.ظ

Really all kinds of excellent data!
cialis generisches kanada cialis online we recommend cialis info we like it cialis price cialis wir preise import cialis cialis sale online cialis australian price cialis for sale in europa only now cialis 20 mg
buycialisonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:55 ق.ظ

You've made your stand pretty clearly!!
buy viagra online paypal sildenafil without prescription uk want to buy viagra buy viagra sildenafil order viagra uk price on viagra sildenafil citrate viagra generic levitra online pharmacy viagra how to buy viagra cheap online cheap viagra
http://viabiovit.com/womens-viagra-side-effects.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:49 ق.ظ

You reported it fantastically.
buy viagra online rx. viagra generic online pharmacy how to order viagra where can i order viagra online buy viagra online canada buy tadalafil online buy viagra mastercard buying viagra online how to purchase viagra how to get viagra
babecolate.com/how-to-buy-cialis-in-tijuana.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:28 ب.ظ

Whoa a lot of great info.
cialis manufacturer coupon cialis online nederland buying cialis in colombia we choice cialis pfizer india generic cialis order a sample of cialis cialis farmacias guadalajara cialis patentablauf in deutschland cialis para que sirve cialis free trial
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:19 ق.ظ

Fantastic write ups. Cheers.
cialis coupon india cialis 100mg cost import cialis cialis cipla best buy cialis cuantos mg hay cialis rezeptfrei side effects of cialis cialis 200 dollar savings card cialis dose 30mg price cialis best
Viagra or viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 01:43 ق.ظ

Good stuff. Thank you.
viagra online prescription generic sildenafil citrate viagra prices uk sildenafil viagra buy cheapest viagra online buy viagra ireland how can i order viagra where can you buy viagra online viagra without presc uk sildenafil sildenafil
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 11:49 ق.ظ

Amazing postings. Thank you!
prezzo cialis a buon mercato cialis online napol cialis name brand cheap can i take cialis and ecstasy cialis flussig cialis 20 mg cost cialis purchasing compare prices cialis uk cialis dose 30mg cialis generic tadalafil buy
Cialis 20 mg
چهارشنبه 1 فروردین 1397 02:05 ق.ظ

You said it nicely.!
generic low dose cialis cialis cipla best buy legalidad de comprar cialis cialis official site il cialis quanto costa cialis flussig dosagem ideal cialis cialis en mexico precio cialis en 24 hora cialis pills boards
Uta
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:40 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about games.
Randal
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:59 ق.ظ
If some one wants to be updated with most up-to-date technologies then he must be pay a visit this web site and be up to date every day.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :